Welkom bij Verreiki.nl

Waarschijnlijk bent u al bekend met Reiki of misschien is u interesse hierin onlangs gewekt. 

"Reiki" is een Japans woord. Het woord bestaat uit twee kanji: Rei & Ki.
De letterlijke vertaling is "Spirituele Energie", want "Rei" is Japans voor "spiritueel" en "Ki" is "energie".

Het wordt in het Westen vaker vertaald met "universele levensenergie". Als je puur kijkt naar de kanji kom je daar niet op uit, maar als je kijkt naar wat Reiki (de spirituele energie) echt is dan is het ook niet geheel fout.

Er bestaat het idee dat de Reikimethode een methode is voor natuurlijke genezing en handoplegging.
Wat men hier dan bedoelt is een Reikimethode die geïnspireerd is op het onderwijs van de Japanner Mikao Usui en dat via dhr. Chūjirō Hayashi en mevrouw Hawayo Takata naar het Westen gekomen is. Dat systeem heet "Usui Shiki Ryoho" of "the Usui system of natural healing". Dat systeem legt de nadruk op handoplegging.


Dat systeem is geïnspireerd op Usui's onderwijs, maar in feite verschilt het tegenwoordig zo sterk van het oorspronkelijke onderwijs dat het niet meer te vergelijken is.

Het oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui was gericht op harmonie, geluk, persoonlijke heelwording en spirituele groei met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting.
En dit is precies zoals wij het zien, en jullie willen laten ervaren.

We hopen u snel te mogen ontmoeten.

Groet,
Robert en Eline